Vorlesungen

Name der Lehrveranstaltung Sem. Sprache Studiengang
Kommunikationsnetze 1 WiSe de BSEI,LB,BWL
Broadband Communication Networks WiSe en MSEI,MSCE,LB
Internetkommunikation SoSe de BSEI,LB,BWL
Analysis, Modeling and Simulation of Communication Networks SoSe en MSEI,MSCE
Techno-Economic Analysis of Telecommunication Networks WiSe en MSEI,MSCE,BWL
Optical Networks SoSe en MSEI,MSCE
Communication Network Reliability SoSe en MSEI,MSCE
Network Planning SoSe en MSEI,MSCE

Praktika

Name der Lehrveranstaltung Sem. Sprache Studiengang
Praktikum Kommunikationsnetze                          WiSe/SoSe de/en BSEI, LB
Wireless Sensor Networks Lab WiSe/SoSe en MSEI,MSCE
Software Defined Networking Lab WiSe/SoSe en MSEI,MSCE
Projektpraktikum Taktiles Internet WiSe en/de MSEI
Praktikum Industrie 4.0 SoSe de/en BSEI

Seminare

Name der Lehrveranstaltung Sem. Sprache Studiengang
Seminar Kommunikationsnetze WiSe/SoSe de/en MSEI
Seminar on Topics in Communications Networking WiSe/SoSe en MSCE
Doktorandenseminar Kommunikationsnetze WiSe/SoSe en/de
Mitarbeiterseminar Kommunikationsnetze WiSe/SoSe en/de